ผู้ตรวจฯ ภานุวัฒน์ เข้าร่วมงานพิธีเปิดงาน CEA Forum 2019

16 ส.ค 2562

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีเปิดงาน CEA Forum 2019 โดยมี นางอรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (Creative Economy Agency : CEA) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ โดยมีผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นการทำงานร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และภาคการผลิตจริง

 

โดยงาน CEA Forum 2019 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และความเคลื่อนไหวในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และกรณีศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และการสร้างความร่วมมือในอนาคต ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนของไทยตระหนักถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจกระบวนการและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกระดับ มีวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากทั้งในและต่างประเทศ อาทิ นายเคนเนท กว๊อก ผู้ช่วยผู้บริหาร ฝ่ายการวางแผนและการมีส่วนร่วม สภาศิลปะแห่งชาติ ประเทศสิงคโปร์ นายแดน ศรมณี ผู้อำนวยการฝ่ายเนื้อหาและการตลาด ของ LINE Thailand เป็นต้น โดยงาน CEA Forum 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 ถึง 20 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ #CEA Forum 2019