ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

พิธีมอบรางวัล SME Thailand Inno Awards 2019

11 ก.ย 2562

  วันที่ 10 กันยายน 2562 นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล SME Thailand Inno Awards 2019 สุดยอด SME ที่ใช้นวัตกรรมสร้างความสำเร็จในยุคดิจิทัล ให้แก่ เจ้าของสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมโดดเด่น และรางวัล The Best SME Thailand Inno Awards แก่สุดยอดนวัตกรรม SME ประจำปี 2562 ต้นแบบธุรกิจที่นำเอาความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาใช้พัฒนานวัตกรรมต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ พร้อมเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยนวัตกรรมสำหรับ SME”  โดยมีนายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงาน ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด  

อ่านต่อ...


ปลัดพสุ ลงพื้นที่สงขลา ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาโครงการนิคมฯสงขลา (สะเดา) พัฒนาพื้นที่ตามแผนเสร็จปี’63 ทุนไทย-จีน-มาเลย์ฯ 5 ราย จ่อใช้พื้นที่ขยายฐานผลิต 40-50 ไร่

10 ก.ย 2562

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดสงขลา ซึ่งปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมสงขลาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ต.สำนักขาม  อ.สะเดา จ.สงขลา ระยะที่ 1 บนพื้นที่ 629 ไร่ อยู่ระหว่างการพัฒนาพื้นที่ ก้าวหน้าไปแล้วกว่า 11 % และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 คาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมเปิดให้บริการนักลงทุนเข้าใช้พื้นที่เพื่อประกอบกิจการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุตสาหกรรมบริการได้ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2563      โดยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ กนอ.จัดทำมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม ในนิคมฯสงขลา เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจีน ที่ให้ความสนใจนิคมฯสงขลา เพราะเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ (strategic area) ที่สำคัญ เนื่องจากมีระบบโลจิสติกส์ที่ครบวงจร ทั้งด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์ ซึ่งเป็นด่านทางบกที่มีมูลค่าการค้าสูงสุดที่อยู่ใกล้ท่าเรือปีนัง และท่าเรือกลางของมาเลเซียและในอนาคตจะมีการพัฒนามอเตอร์เวย์ที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างนิคมฯยางพารา (Rubber City) ที่จะต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศ    ซึ่งนิคมฯดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ที่ กนอ.อยู่ระหว่างพัฒนาเป็นพื้นที่สำหรับรองรับการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติแต่ละประเทศเป็นการเฉพาะ เช่น เกาหลี จีน ไต้หวัน เป็นต้น และอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี ที่สอดรับกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการ Thailand Plus ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งหากโครงสร้างพื้นฐานสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่รัฐบาลกำหนด เชื่อว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มนักลงทุนพิจารณาตัดสินใจเข้ามาลงทุนในนิคมฯ สงขลา ได้อย่างแน่นอน     นอกจากนั้น การพัฒนาโครงการนิคมฯสงขลา ในระยะแรก กนอ. จำนวนทั้งสิ้น 629 ไร่  กนอ. แบ่งออกเป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมทั่วไป เขตพาณิชยกรรม และโรงงานสำเร็จรูป ประมาณ 347 ไร่ พื้นที่สาธารณูปโภคส่วนกลาง พื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวก และพื้นที่ สีเขียว ซึ่งได้ออกแบบภายใต้แนวคิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Estate) ที่ทุกภาคส่วนทั้งสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน จำนวน 283 ไร่ ซึ่งปัจจุบันพื้นที่นิคมฯ แห่งนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้มีนักลงทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะมาเลเซีย และ จีน ประมาณ 5 ราย ได้ติดต่อสอบถามข้อมูลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการเข้ามาประกอบกิจการ ซึ่งจากการเจรจากับผู้ประกอบการดังกล่าว พบว่ามีความต้องการใช้พื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 40-50 ไร่ เพื่อใช้เป็นฐานการผลิตและรองรับการขยายธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร ผลิตอาหารฮาลาล เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา สถานีบริการปั๊มน้ำมัน ผลิตเมทัลชีท ขายปลีก-ส่ง โลจิสติกส์ และธุรกิจห้องเย็น เป็นต้น    ขณะเดียวกัน พื้นที่การลงทุนที่ นิคมฯ สงขลา ยังถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของภาคใต้ตอนล่างที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในเรื่องของวัตถุดิบ แรงงาน และระบบขนส่ง ที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ตลอดจนยังสามารถรองรับการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจไปยังจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจะเป็นหน่วยสนับสนุนระบบคลัสเตอร์ในการเชื่อมโยงทางวัตถุดิบ และแรงงานได้เป็นอย่างดี  

อ่านต่อ...


รมว.สุริยะ ร่วมพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นประธานในการประชุมคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน (AEM-AIA Council Meeting) ครั้งที่ 22

09 ก.ย 2562

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 51 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน และมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน รัฐมนตรีคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน รัฐมนตรีคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน และเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมด้วย ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในการประชุมคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน (AEM-AIA Council Meeting) ครั้งที่ 22 โดยมีวาระในการประชุมได้แก่ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของอาเซียน หารือและแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายด้านการลงทุน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน อาสาสู้โกง

09 ก.ย 2562

วันที่ 6 กันยายน 2562 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายประกอบ วิวิธจินดา นายเอกภัทร วังสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562”  ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง..อาสาสู้โกง” มุ่งกระตุ้นคนไทยทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคการเมือง รวมพลังเป็นอาสาสู้โกง ร่วมป้องกันประเทศในบทบาทของตนเอง ณ อีเวนท์ ฮอลล์ 101 ชั้น G  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  

อ่านต่อ...


ผู้ตรวจฯ ภานุวัฒน์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ขอนแก่น รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

09 ก.ย 2562

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์สุนีย์ อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สอจ.ขอนแก่น ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น   สำหรับประเด็นการตรวจราชการในครั้งนี้ เพื่อตรวจ กำกับ เร่งรัด ติดตาม ขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  ในการนี้ ผู้ตรวจฯ ภาณุวัฒน์ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ โมเดลเศรษฐกิจ BCG ได้แก่ B: Bio economy, C:Circular economy, และ G:Green industry ซึ่งเป็นแนวคิดของรัฐบาล ที่เน้นสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งในปีงบประมาณหน้า (2563) จะมีที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัด ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงอีกด้วย  

อ่านต่อ...


กระทรวงอุตสาหกรรม แถลงข่าวการจัดงานพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2562 (The Prime Minister’s Industry Award 2019)

09 ก.ย 2562

วันนี้ (9 กันยายน 2562) นายธีระยุทธ  วานิชชัง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2562 (The Prime Minister’s Industry Award 2019) โดยมีนายสุชาติ  ไตรแสงรุจิระ  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกภัทร       วังสุวรรณ นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมแถลงข่าว    ซึ่งกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลฯ ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี      การจัดพิธีมอบรางวัลฯ  ในปีนี้เป็นปีที่  27  โดยผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2562 คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกได้พิจารณาคัดเลือกอย่างเข้มข้น โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2562 มีผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลในปีนี้รวม 68 ราย จากจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 222 ราย ซึ่งในปีนี้ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม  

อ่านต่อ...


สมอ. ร่วมมือ METI ญี่ปุ่น ริเริ่มสร้างฐานข้อมูลอุบัติเหตุจากการใช้สินค้าของผู้บริโภคไทย

09 ก.ย 2562

สมอ. ร่วมกับ กระทรวงเศรษฐกิจฯ ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาและรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคในไทย หาแนวทางป้องกัน ลดอันตรายจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงาน เพื่อศึกษาหาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ   นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สมอ. ร่วมกับ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)) National Institute of Technology and Evaluation (NITE) และ Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรื่อง Overview of product safety activity in Thailand and Japan เพื่อศึกษาวิธีการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการศึกษาการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบทำการศึกษา และรวมรวมข้อมูลอุบัติเหตุดังกล่าวอย่างจริงจังและเป็นระบบ จึงเห็นว่าหากมีการจัดทำฐานข้อมูลอุบัติเหตุจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคในประเทศไทย จะทำให้เกิดการศึกษา วิจัย วิเคราะห์สาเหตุ อย่างเป็นระบบและรูปธรรม ทำให้ทราบถึงสาเหตุและหาแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ และลดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคได้   เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมดังกล่าว สมอ. ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง (พฐ.) ภายใต้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) และศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ศฟอ.) เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีผู้แทนจาก National Institute of Technology and Evaluation (NITE) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนภายใต้ METI มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล และหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆของผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น มีระบบการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลข่าวสารด้านอุบัติเหตุที่มีประสิทธิภาพ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ หาสาเหตุ การเกิดอุบัติเหตุจากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ชุดสายพ่วง เครื่องปรับอากาศ เตาอบไมโครเวฟและพัดลมไฟฟ้า โดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ทราบถึงวิธีการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ อันจะนำไปสู่การหามาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ และการกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ หน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้ประสานความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการคุ้มครองความปลอดภัยให้ผู้บริโภคอีกด้วย ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ประเทศไทยในการดำเนินการโครงการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดีในอนาคต  

อ่านต่อ...


กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน ประจำปี พ.ศ.2562

06 ก.ย 2562

  วันนี้ (6 กันยายน 2562) นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อแสดงความขอบคุณและน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานที่จะครบวาระเกษียณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562    ซึ่งในปีนี้มีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ได้แก่ นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม น.ส.สิริรัตน์ ไกรวณิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ครบวาระเกษียณอายุราชการ โดยมีนายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม น.ส.นิสากร จึงเจริญธรรม นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายประกอบ วิวิธจินดา นายเอกภัทร วังสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงาน ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เร่งลงพื้นที่ตรวจราชการ ปี 2562 จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมติดตามและคลี่คลายปัญหาข้อร้องเรียนในพื้นที่

06 ก.ย 2562

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายสิทธา ปัพพานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายชวลิต ชัยนิวัฒนา อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการปฏิบัติราชการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ 2562 ในประเด็นสำคัญ เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณ การติดตามแก้ไขโรงงานที่มีเรื่องร้องเรียน    ต่อมาเวลา 14.30 น. หัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานของบริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งถูกร้องเรียนโดยประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ว่าได้รับผลกระทบจากกลิ่นที่เกิดจากการประกอบกิจการฝังกลบของเสียอุตสาหกรรม ภายหลังตรวจสอบพื้นที่โดยรอบบริเวณโรงงานหัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ ได้กำชับให้โรงงานประกอบกิจการด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเฝ้าระวังให้มากขึ้นในส่วนของน้ำชะขยะไม่ให้ออกสู่ภายนอก โดยเฉพาะในฤดูฝนที่มีปริมาณน้ำมาก ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี ไม่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้    

อ่านต่อ...


รองปลัดนิสากรฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน World Expo 2020 Dubai

05 ก.ย 2562

วันที่ 4 กันยายน 2562 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน World Expo 2020 Dubai ณ ห้องประชุมชุณหะวัน อาคาร สปอ.   โดยที่ประชุมได้หารือในการขับเคลื่อนการจัดงาน World Expo 2020 Dubai ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้ดำเนินการมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานสำคัญระดับโลก ซึ่งจะมีขึ้นในปี 2564  โดยที่ประชุมกำหนดได้กำหนดรูปแบบการจัดงานในธีม ''ฮาลาล'' ซึ่งจะมีการนำเสนอทั้ง FOOD and NON-FOOD และกระทรวงอุตสาหกรรมจะเข้าร่วมงานระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2564  

อ่านต่อ...


Page 3 of 286