ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เร่งลงพื้นที่ตรวจราชการ ปี 2562 จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมติดตามและคลี่คลายปัญหาข้อร้องเรียนในพื้นที่

06 ก.ย 2562

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายสิทธา ปัพพานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายชวลิต ชัยนิวัฒนา อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการปฏิบัติราชการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ 2562 ในประเด็นสำคัญ เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณ การติดตามแก้ไขโรงงานที่มีเรื่องร้องเรียน    ต่อมาเวลา 14.30 น. หัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานของบริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งถูกร้องเรียนโดยประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ว่าได้รับผลกระทบจากกลิ่นที่เกิดจากการประกอบกิจการฝังกลบของเสียอุตสาหกรรม ภายหลังตรวจสอบพื้นที่โดยรอบบริเวณโรงงานหัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ ได้กำชับให้โรงงานประกอบกิจการด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเฝ้าระวังให้มากขึ้นในส่วนของน้ำชะขยะไม่ให้ออกสู่ภายนอก โดยเฉพาะในฤดูฝนที่มีปริมาณน้ำมาก ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี ไม่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้    

อ่านต่อ...


รองปลัดนิสากรฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน World Expo 2020 Dubai

05 ก.ย 2562

วันที่ 4 กันยายน 2562 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน World Expo 2020 Dubai ณ ห้องประชุมชุณหะวัน อาคาร สปอ.   โดยที่ประชุมได้หารือในการขับเคลื่อนการจัดงาน World Expo 2020 Dubai ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้ดำเนินการมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานสำคัญระดับโลก ซึ่งจะมีขึ้นในปี 2564  โดยที่ประชุมกำหนดได้กำหนดรูปแบบการจัดงานในธีม ''ฮาลาล'' ซึ่งจะมีการนำเสนอทั้ง FOOD and NON-FOOD และกระทรวงอุตสาหกรรมจะเข้าร่วมงานระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2564  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีสุริยะฯ ให้ผอ.UNIDO เข้าพบเพื่อรายงานกิจกรรมและความร่วมมือระหว่าง UNIDO กับประเทศไทย

05 ก.ย 2562

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ Mr. Stein Hansen ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization – UNIDO) ประจำประเทศไทย เข้าพบ เพื่อรายงานกิจกรรมและความร่วมมือระหว่าง UNIDO กับประเทศไทย โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมหารือ ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


“สุริยะ” คลอด 7 มาตรการ เยียวยาผู้ประกอบการประสบอุทกภัยทุกกลุ่ม ทุกมิติ เน้นทำทันที ซ่อม- สร้าง –ฟื้นฟู ผู้ประกอบการทุกพื้นที่หลังน้ำลด

04 ก.ย 2562

  กระทรวงอุตสาหกรรม 3 ก.ย.62 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม คลอด 7 มาตรการ เยียวยาผู้ประกอบการประสบอุทกภัยทุกกลุ่ม ทุกมิติ เน้นทำทันที ซ่อม- สร้าง –ฟื้นฟู ผู้ประกอบการทุกพื้นที่หลังน้ำลด พร้อมส่งทีมเฉพาะกิจเข้าซ่อมแซมเครื่องจักรโรงงาน กิจการเอสเอ็มอี  ฟื้นฟูสถานประกอบการให้กลับมาดำเนินกิจการโดยเร็วที่สุด พร้อมช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ลดดอกเบี้ย ปล่อยกู้วิสาหกิจประสบภัย ยกเว้นค่าธรรมเนียมเครื่องจักร   นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า หลังจากที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “โพดุล” ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ในหลายพื้นที่ โดยมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบด้านภาคอุตสาหกรรมประมาณ 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มุกดาหาร นครพนม ยโสธร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ พิจิตรอุตรดิตถ์ และพิษณุโลก จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี กลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยทันทีหลังน้ำลด     ทั้งนี้ เบื้องต้นได้รับรายงานว่า มีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมรับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 36 ราย เช่น โรงสีข้าว โรงงานไม้แปรรูป โรงงานผลิตน้ำดื่ม รวมทั้งมีลูกหนี้สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มหัตถกรรมจักรสานต่างๆ ที่อยู่ในเขตอุทกภัย มีผู้ประสบภัยประมาณ 387 ราย  รวมผู้ประสบภัย 423  ประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 133 ล้านบาท   “โรงงานที่เป็นสถานประกอบการ รวมทั้งพื้นที่ขุมเหมืองแร่ ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยไม่มากนัก เนื่องจากพื้นที่ประสบภัยส่วนใหญ่ เป็นเขตพื้นที่ลุ่มต่ำ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร และที่อยู่อาศัยของประชาชน ขณะที่โรงงานส่วนใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ดอน และมีการถมดินเสริมให้อยู่สูงกว่าระดับน้ำ ตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ของประเทศไทย ทำให้โรงงานต่างๆ มีมาตรการป้องกันน้ำท่วมอยู่แล้ว”     นายสุริยะ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกกลุ่มทันทีหลังสถานการณ์น้ำลด โดยกำหนดมาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูสถานประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน เพื่อเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน รวม 7 มาตรการ ครอบคลุมตั้งแต่การช่วยเหลือซ่อมแซม ปรับปรุง เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงส่งผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ เพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินการอย่างถูกวิธี  และมาตรการในด้านแหล่งเงินทุนการช่วยเหลือ เพื่อให้ครบทุกมิติ ประกอบด้วย    1.มาตรการที่ 1 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) พักชำระหนี้ และเติมเงินทุนฟื้นฟูธุรกิจ เตรียมสินเชื่อไว้ 2 ประเภท คือ 1.สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการ ดอกเบี้ยพิเศษ 0.415%  และ2.สินเชื่อ Smart SME ดอกเบี้ยพิเศษ 0.55% ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อได้ที่ ธพว. นอกจากนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ยังมีสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ โดยคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ได้อนุมัติวงเงินเบื้องต้นไว้ประมาณ 20 ล้านบาท ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยจาก 4% เหลือ 1 % ต่อปี เป็นเวลา 1 ปี โดยลูกค้าใหม่ที่อยู่ในพื้นที่อุทกภัย สามารถขอสินเชื่อได้รายละไม่เกิน 500,000 บาท ตามความจำเป็นของกิจการ ขณะที่ลูกหนี้รายเดิมสามารถขอสินเชื่อได้ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติตามสัญญาเดิม แต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย  มีระยะเวลาพักชำระหนี้หรือปลอดหนี้เป็นเวลา 4 เดือน   “ ล่าสุดมีผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ประมาณ 387 ราย มาขอสินเชื่อแล้ว 19.4 ล้านบาท  จึงได้ให้แต่ละพื้นที่เร่งรวบรวมคำขอสินเชื่อเข้ามา  เพื่อให้คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ซึ่งมีอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธาน พิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินช่วยเหลือ จากกรอบวงเงินสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่เหลือประมาณ 216 ล้านบาท”     มาตรการที่ 2 Big Cleaning  เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ และผู้ประกอบการรายใหญ่ (Big Brother) รวมทั้งหน่วยงานเครือข่าย เพื่อทำความสะอาดสถานประกอบการ โรงงาน อาคาร บ้านเรือน ทางสาธารณะ และพื้นที่ชุมชน ให้พื้นที่กลับมาอยู่ในสภาพปกติ และสามารถกลับมาประกอบการได้โดยเร็ว   มาตรการที่ 3 ซ่อมแซม ปรับปรุง เร่งด่วน เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ และผู้ประกอบการรายใหญ่ ( Big Brother) รวมทั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมอุปกรณ์ และเครื่องจักรเบื้องต้น เช่น  การตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบหล่อลื่น  เพื่อให้อุปกรณ์และเครื่องจักรสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างเร็วที่สุด รวมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องจักร อุปกรณ์ เช่น รถแบ็คโฮ รถแทรกเตอร์ รถบรรทุก ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน   มาตรการที่ 4 เป็นการฟื้นฟูวิสาหกิจแบบบูรณาการโดยจัดทีมนักวินิจฉัย และที่ปรึกษา เพื่อเข้าไปวางแผนการฟื้นฟูในสถานประกอบการ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี หรือศูนย์ SME Support & Rescue Center เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านที่ผู้ประกอบการต้องการฟื้นฟูต่อไป   มาตรการที่ 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเครื่องจักร ให้กับสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ ดังกล่าวต่อไป มาตรการที่ 6  กรอ. และอุตสาหกรรมจังหวัด จะประสานร่วมกับบริษัทรถยนต์ชั้นนำ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับผู้ประกอบการ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย   มาตรการที่ 7 เป็นมาตรการอื่นๆ  เช่น  อุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จะเข้าสำรวจ เยี่ยมเยือน ช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงงานเอสเอ็มอี ,วิสาหกิจชุมชน(โอทอป) เหมืองแร่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย   “มาตรการทั้งหมดนี้ ผมได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมไว้ทั้งหมดแล้ว เมื่อสถานการณ์น้ำลด ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกกลุ่ม และประชาชนในพื้นที่ ทุกอย่างจะต้องทำทันที เพื่อเร่งเยียวยาผู้ประกอบการที่ประสบภัยให้กลับมาดำเนินกิจการให้เร็วที่สุด และระหว่างนี้หากผู้ประกอบการร้องขอความช่วยเหลือก็ต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือด้วยเช่นกัน โดยผู้ประกอบการรายใดที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งไปได้ที่อุตสาหกรรมจังหวัด หรือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรมในพื้นที่” นายสุริยะ กล่าวปิดท้าย   3 กันยายน 2562  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯอภิจิณ ร่วมเป็นเกียรติพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ บ.คุราเร่ จีซี

03 ก.ย 2562

วันนี้ (3 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์ บริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ เจริญสิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โดยมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง   สำหรับ บริษัท พีซีที โกลบอล เคมิคอล (GC) เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ใน 8 กลุ่มธุรกิจหลัก ปัจจุบันมีกำลังการผลิตปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์รวม 10.21 ล้านตันต่อปี และมีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบและคอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งสามารถตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายร่วมกันกับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

อ่านต่อ...


ผู้ตรวจฯภานุวัฒน์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.มหาสารคาม และ จ.ขอนแก่น

02 ก.ย 2562

วันนี้ (2 กันยายน 2562) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายอารยะ เนตรวงษ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ สอจ.มหาสารคาม ให้การต้อนรับ จากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยม บ.ซีพีแรม จำกัด จ.ขอนแก่น โดยมีนางสาวอาภาภรณ์ พรหมเชยธีระ ผู้จัดการทั่วไปสำนักโรงงานขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งโรงงานแห่งนี้ผลิตและกระจายสินค้าเบเกอรี่และสินค้าพร้อมบริโภคให้แก่ ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด  

อ่านต่อ...


ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ เปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ "ผลสำเร็จการขับเคลื่อน Factory 4.0"

02 ก.ย 2562

วันนี้ (2 กันยายน 2562) เวลา 09.30 น. นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ "ผลสำเร็จการขับเคลื่อน FACTORY 4.0" พร้อมด้วย นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นางสาวสิริรัตน์ ไกรวณิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ   ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ กล่าวว่า ขณะนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เร่งผลักดันการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาร่วมประยุกต์ใช้ในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการนำนวัตกรรมด้านความปลอดภัยมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางพลังงานเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้สอดรับตามแนวทางนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งที่ผ่านมา กรอ. ได้มีการผลักดันการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมไทย ภายใต้นโยบาย Factory 4.0 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมทั่วโลก ดังนั้น การขับเคลื่อน Factory 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมไทยมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น   สำหรับภายในงานสัมมนาและนิทรรศการในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ส่วนด้วยกัน ประกอบด้วย 1. นิทรรศการ "ผลสำเร็จการขับเคลื่อน Factory 4.0" การตรวจประเมินด้านความปลอดภัยโรงงานอุตสาหกรรมผ่านมือถือ ด้วยแอฟพลิเคชั่น S-Checklist 2. การจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรม 4.0 และ 3. การสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ ระบบ Safety Application, การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรมระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น, อนาคตอุตสาหกรรมไทยกับความปลอดภัยทางชีวภาพ, และการประยุกต์ใช้ Computer Simulation และเทคโนโลยี 4.0

อ่านต่อ...


ผุ้ตรวจฯ ภานุวัฒน์ ตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้า จ.อุดรธานี

02 ก.ย 2562

วันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ จ.อุดรธานี เข้าตรวจเยี่ยมบริษัท บัวสมหมายไบโอแมส จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการผลิตไฟฟ้าจากวัสดุชีวมวล เช่น แกลบ เปลือกไม้ยางพารา โดยมีนางสาวพิราพร สมทรัพย์ ผู้จัดการทั่วไป และเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ    

อ่านต่อ...


ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดสถาบัน SIMTec ในพื้นที่ EEC มุ่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

02 ก.ย 2562

 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Sumipol Institute of Manufacturing Technology – SIMTec) ซึ่งเป็นการผนึกกำลังความร่วมมือของ 14 องค์กรภาครัฐ-เอกชน ร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตชั้นนำของญี่ปุ่นและระดับโลก 18 บริษัท สนับสนุนนำเครื่องจักรกลที่ทันสมัยมาติดตั้งเพื่อใช้ในการฝึกอบรม มุ่งเป้าพัฒนาบุคลากรรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC โดยมีนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมเป็นเกียรติ และมีนายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท เครือสุมิพล จำกัด ให้การต้อนรับ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพลและสำนักงานภาคตะวันออก ระยอง จังหวัดชลบุรี  

อ่านต่อ...


รปอ.สุรพล บรรยายแนวทางการดำเนินงานโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” ณ จ.สมุทรสาคร

30 ส.ค 2562

วันนี้ (30 สิงหาคม 2562) นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม นายคณิต กายสอน หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมบรรยายแนวทางการดำเนินงานโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ให้กับพระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร ในคราวประชุมพระสังฆาธิการ ณ วัดเกตุมดีศรีวราราม ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

อ่านต่อ...


Page 4 of 286