ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม สวัสดีปีใหม่ 2563

20 ธ.ค 2562

วันนี้ (19 ธ.ค. 62) นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม มอบกระเช้าของขวัญและร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 โดยมีนายอนันตเดช พงษ์พันธุ์ บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์แนวหน้า เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์แนวหน้า  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานใหญ่ Guardian Industries Corp., Ltd.

19 ธ.ค 2562

18 ธันวาคม 2562 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนภาครัฐไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ในต่างแดนของ Guardian Industries Corp., Ltd. ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานร่วมในพิธี กับ H.E. Mr. Etienne Schneider, Deputy Prime Minister, Minister of the Economy of Luxembourg , Mr. John D. Breidenstine, Minister Counselor for Commercial Affairs, ASEAN Regional Senior Commercial Officer, Embassy of the United States of America ณ ชั้น 21 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ   Guardian Industries Corp., Ltd. มีธุรกิจหลักในเครือ คือ Guardian Glass เป็นผู้นำระดับโลกด้านการผลิตกระจกโฟลตเคลือบและกระจกอุตสาหกรรม รู้จักในประเทศไทยมานานกว่า 25 ปี โดยตั้งโรงงานอยู่ในจังหวัดระยอง เริ่มเดินสายการผลิตในปี 2540 ในลักษณะของการร่วมทุน หลังจากที่ได้มีการตั้งโรงงานผลิตกระจกโฟลตที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ในปี 2535 โดยโรงงานทั้งสองแห่งผลิตกระจกเพื่อการพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย และใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่ง และมีการส่งออกนอกประเทศไทยมากกว่า 50%  

อ่านต่อ...


การประชุมโฆษกประจำหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม

17 ธ.ค 2562

  วันนี้  (16 ธันวาคม พ.ศ. 2562)  นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์  โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม และนางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รักษาการรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมโฆษกประจำหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน และการแถลงข่าวของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2563  ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ มอบนโยบายในที่ประชุมคณะผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 12/2562

17 ธ.ค 2562

  วันนี้ (16 ธันวาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านตรวจสอบกระบวนการผลิต เป็นประธานมอบนโยบายในการประชุมคณะผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 12/2562 โดยมีนายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้ดำเนินการประชุมฯ พร้อมด้วยนายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม และข้าราชการกรมโรงงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม   การประชุมในครั้งนี้ยังได้กล่าวถึงแนวทางความเป็นไปได้ของการจัดการเกี่ยวกับรถยนต์อย่างครบวงจร ตั้งแต่ภาคการผลิตรวมไปถึงการจัดการซากรถยนต์อย่างเป็นระบบ เพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (เซอร์คูล่า อีโคโนมี) ซึ่งต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป  

อ่านต่อ...


ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองงานประชุมรัฐมนตรีแร่ธาตุอาเซียน

16 ธ.ค 2562

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 62 นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองในงานประชุมรัฐมนตรีแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 7 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง The Seventh ASEAN Ministerial Meeting on Minerals (The 7th AMMin) และพิธีมอบถ้วยรางวัล The 2nd  ASEAN Mineral Award ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อาเซียนสีทองและเกียรติบัตร จำนวน 16 ชุด และมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการ Board of Judges (BOJ)  โดยมีนายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ  

อ่านต่อ...


รมว.สุริยะ เปิดการประชุมรัฐมนตรีแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 7

13 ธ.ค 2562

วันนี้ (13 ธ.ค. 62) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 7 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง The Seventh ASEAN Ministerial Meeting on Minerals (The 7th AMMin) ซึ่งมีรัฐมนตรีและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศและผู้แทนเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมการประชุม โดยมีนายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมด้วย       ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ   การประชุมรัฐมนตรีแร่ธาตุอาเซียนครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรับทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียนจากที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแร่ธาตุอาเซียน (The 19th ASEAN Senior Officials Meeting on Minerals : The 19th ASOMM)ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา และได้มีการพิจารณาผลความร่วมมือทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1.การพัฒนาข้อมูลด้านแร่  2.การพัฒนาด้านแร่อย่างยั่งยืน  3.การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาด้านแร่ และ 4. การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนด้านแร่ ปัญหา และอุปสรรค อีกด้วย #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม #กระทรวงอุตสาหกรรม #รัฐมนตรีแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 7  

อ่านต่อ...


รปอ.ภานุวัฒน์ฯ เป็นประธานการประชุม ASOMM+3

13 ธ.ค 2562

วันนี้ (12 ธันวาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแร่ธาตุ ร่วมกับ 3 ประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 12 (The 12th ASEAN Senior Officials Meeting on Minerals Plus Three (China, Japan, Republic of Korea) Consultation: The 12th ASOMM+3) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ     การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกประเทศอาเซียน พร้อมพันธมิตรจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ในการสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ทั้งด้านวิชาการ การสำรวจ การผลิต และการตลาด อีกทั้งยังก่อให้เกิดความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนด้านแร่ธาตุระหว่างกันต่อไป จัดโดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  

อ่านต่อ...


ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมรับเสด็จฯ ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

12 ธ.ค 2562

 วันนี้ (12 ธันวาคม 2562) ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม นำโดยนายกอบชัย สังข์สิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมรับเสด็จฯ ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณสวนหลวง พระราม 8 ใต้สะพานพระราม 8 และถนนราชดำเนินนอก โดยมีเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วม จำนวนกว่า 400 คน  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ วรวรรณ เป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับ Welcome Dinner ในงานประชุมรัฐมนตรีด้านแร่อาเซียน ครั้งที่ 7

12 ธ.ค 2562

 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม  2562   นางวรวรรณ  ชิตอรุณ  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับ Welcome Dinner ในงานประชุมรัฐมนตรีด้านแร่อาเซียน ครั้งที่ 7 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง The Seventh ASEAN Ministerial Meeting on Minerals (The 7th AMMin) and Associated Meeting/Event ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ธ.ค. นี้ โดยมีนายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมด้วย ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ  

อ่านต่อ...


ปลัด ก.อุตฯ และคณะเยี่ยมชมนิทรรศการงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2562

11 ธ.ค 2562

  วันนี้ (11 ธันวาคม 2562) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2562 “ปณิธานความดี . . . มีแล้วแบ่งปัน” ชุมชนต้นแบบแห่งความดีวิธีไทยในแบบพ่อ ซึ่งในงานดังกล่าวกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกบูทเพื่อให้บริการประชาชนและฝึกอาชีพระยะสั้น เช่น เทคนิดการเพนท์บนวัสดุรีไซเคิล งานประดิษฐ์จากเศษผ้า การเย็บกระเป๋าด้วยมือ(ควิลท์ผ้า) ตกแต่งของที่ระลึกด้วย “รักสมุก” การทำที่หนีบยากันยุงจาก ภูมิปัญญาชาวบ้าน ณ บริเวณท้องสนามหลวง  

อ่านต่อ...


Page 5 of 306