ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดฯ กอบชัย กล่าวต้อนรับเพื่อเปิดการประชุมรัฐมนตรีด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 7 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

11 ธ.ค 2562

  วันนี้ (11 ธ.ค. 62) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวต้อนรับเพื่อเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 19 The 19th ASEAN Senior Officials Meeting on Minerals (The 19th ASOMM) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ โดยในที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2559-2568) โดยมีนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมด้วย ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ    

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีสุริยะฯ ลงพื้นที่ชัยภูมิ รับฟังปัญหาเกษตรกรไร่อ้อยภาคอีสาน

10 ธ.ค 2562

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเพื่อรับฟังปัญหาเกษตรกรไร่อ้อยภาคอีสาน พร้อมยืนยันว่าชาวไร่อ้อยโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยจะได้รับการดูแลจากรัฐบาล โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้ทยอยออกมาตรการช่วยเหลือชาวเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์ม และกำลังจะถึงคิวชาวไร่อ้อยที่รัฐบาลเตรียมเงินไว้ 1 หมื่นล้านบาทไว้ช่วยเหลือ ซึ่งอยู่ระหว่างการหาตัวเลขที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องชาวเกษตรกร เพื่อสร้างความอยู่ดี กินดีให้กับประชาชน โดยมีนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมด้วย และมีนายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ ส.ส.ชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมให้การต้อนรับ

อ่านต่อ...


กอน. เคาะราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิต 2562/63 ในอัตรา 750 บาท พร้อมรับข้อเสนอชาวไร่อ้อย เพื่อเตรียมเสนอ ครม. อนุมัติโครงการเงินช่วยเหลือ ปี 2562/63 วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท 

10 ธ.ค 2562

  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ว่าที่ประชุม กอน. มีมติเห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2562/2563 ในอัตราอ้อยตันละ 750 บาท ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส อัตราขึ้นลง อยู่ที่ 45 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส โดยระดับความหวานเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 12.51 ซี.ซี.เอส จะได้รับในอัตราตันละ 862.91 บาท ซึ่งได้ผ่านกระบวนการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ประชาพิจารณ์) จากเกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 เรียบร้อยแล้ว โดยจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาต่อไป   นายกอบชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันราคาน้ำตาลตลาดโลกตกต่ำอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มการแกว่งตัวสูง ส่งผลให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับผลกระทบจากทั้งด้านราคาที่ตกต่ำและไม่คุ้มกับต้นทุนการปลูกอ้อยที่ตันละ 1,110 บาท โดยในที่ประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายมีผู้แทนฝั่งชาวไร่อ้อยได้เสนอให้ขอรับการช่วยเหลือเงินค่าอ้อยจากรัฐบาล กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้เสนอโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/2563 กรอบวงเงินช่วยเหลือไม่เกิน 10,000 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย โดยเฉพาะชาวไร่อ้อยรายเล็กให้สามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่จำเป็น และมีผลตอบแทนเพียงพอ สำหรับนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพและการดำรงชีพของตนเองและครอบครัว ซึ่งจะก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจ อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม   ด้าน นายเอกภัทร วังสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้เตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวอ้อย การขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล พร้อมรณรงค์ไม่ให้ชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยวิธีการเผาไร่อ้อยก่อนตัดส่งเข้าโรงงานน้ำตาล ในฤดูการผลิตปี 2562/2563 รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 – 4 เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1 - 8 และเจ้าหน้าที่ สอน. ที่ประจำโรงงานน้ำตาลทั้ง 57 แห่งทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และประสานการทำงานร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาลในพื้นที่ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

อ่านต่อ...


ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

10 ธ.ค 2562

9 ธันวาคม 2562 – นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อรับฟังภารกิจของสถาบัน โดยมีนายพานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ ภารกิจ และผลงานด้านความสำเร็จในการยกระดับผลิตภาพขององค์กรในอนาคต พร้อมทั้งนำเสนอองค์ประกอบสำคัญที่มีนัยยะต่อการยกระดับผลิตภาพองค์กรอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน รวมถึงกลยุทธ์ของสถาบันในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล   ทั้งนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ยังได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือ เพื่อต้องการให้สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมช่วยส่งเสริมการดำเนินงานและภารกิจต่าง ๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม    #สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ #กระทรวงอุตสาหกรรม #ThailandProductivityInstitute #FTPI #MinistryofIndustry #MOI

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ วรวรรณ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

09 ธ.ค 2562

วันนี้ (9 ธันวาคม 2562) นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รักษาการรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “ Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6 ศูนย์การค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  

อ่านต่อ...


ปลัด ก.อุตฯ ให้นโยบาย 7 สมาคมเหล็ก ฝ่าวิกฤตอุตสาหกรรมเหล็กไทย เร่งเดินหน้าหาตลาดเพื่อนบ้าน เพิ่มปริมาณการส่งออกให้มากขึ้น

09 ธ.ค 2562

  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ มอบนโยบายให้ 7 สมาคมเหล็ก ผู้แทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศกว่า 470 ราย เดินหน้าสู้วิกฤตอุตสาหกรรมเหล็กไทย พร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่ เร่งเดินหน้าหาตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน หวังพึ่งพาการส่งออก   นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายให้ 7 สมาคมเหล็ก ซึ่งเป็นผู้แทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศกว่า 470 ราย ในการประชุมหารือระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ 7 สมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น รับรู้ถึงปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการในประเทศที่มีปริมาณการใช้เหล็กเพียง 19.3 ล้านตัน เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ 7.3 ล้านตัน และมีกำลังการผลิตเพียง 33% ถูกสินค้านำเข้าแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด ทำให้อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศซบเซาลงเป็นอย่างมาก กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตอุตสาหกรรมเหล็กที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ไปให้ได้ โดยได้มอบหมายให้ สมอ. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานดำเนินการอย่างใกล้ชิดร่วมกับ 7 สมาคมเหล็ก เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กของไทยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเหล็กโดยเพิ่มปริมาณการส่งออก ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้มีการใช้เหล็กภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นในโครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆ เพื่อลดอัตราการนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามแนะนำให้ผู้ประกอบการมองหาลู่ทางการขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ซึ่งมีกำลังซื้อเป็นอย่างมาก กระทรวงอุตสาหกรรมยินดีให้การสนับสนุนและมีโครงการที่จะโรดโชว์ไปยังประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วเพื่อหาตลาดใหม่ๆ ให้ภาคอุตสาหกรรมของไทย    นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า สมอ. ได้ดำเนินงานภายใต้นโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม และได้สนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาล และภายใต้กฎระเบียบขององค์การการค้าโลก รวมทั้ง ควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นพิเศษ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้มีการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมมือกันสนับสนุนและผลักดันให้มีการใช้สินค้าภายในประเทศ รวมทั้งอุตสาหกรรมเหล็กของไทยด้วยเพื่อให้มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น สำหรับการดำเนินงานของ สมอ. ขณะนี้ได้เร่งรัดแก้ไขมาตรฐานและกำหนดใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรฐานที่อยู่ในขั้นตอนการประกาศบังคับใช้ อีกจำนวน 7 มาตรฐาน ได้แก่  1. มอก. 50-2561 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ  แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก  2. มอก. 528-25xx เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป  3. มอก. 1228-25xx เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป  4. มอก. 1390-2560 เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน  5. มอก. 1999-2560 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ 6. มอก. 2060-2560 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานถังก๊าซ  7. มอก. 2140-2560 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานรถยนต์  และคาดว่าจะมีการประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็กเพิ่มในปี 2563 อีก 12 มาตรฐาน  ได้แก่  1. มอก. 349 เหล็กลวดคาร์บอนสูง  2. มอก. 801 นั่งร้านท่อเหล็กกล้าแบบโครงสำเร็จรูป  3. มอก. 427 ท่อเหล็กกล้าสำหรับส่งน้ำ  4. มอก. 276 ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดทนความดัน  5. มอก. 16 เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก   6. มอก. 1279 เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียมปลอดดีบุก  7. มอก. 2183 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเดี่ยว สำหรับเคลือบดีบุก เคลือบโครเมียม/โครเมียมออกไซด์ 8. มอก. 2184 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นซ้ำ สำหรับเคลือบดีบุก เคลือบโครเมียม/โครเมียมออกไซด์ 9. มอก. 2817 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นเคลือบโลหะ สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป  10. มอก. 2985 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น เคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนสำหรับงานรถยนต์  11. มอก. 2981 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น เคลือบสังกะสี ผสมอะลูมิเนียม 59% ถึง13% และแมกนีเซียม 2% ถึง 4% โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน  12. มอก. 2984 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ที่ต้านการกัดกร่อนในบรรยากาศ สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ   เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเพื่อป้องกันการนำเข้าเหล็กที่ด้อยคุณภาพจากต่างประเทศ เลขาธิการ สมอ. กล่าว  

อ่านต่อ...


กระทรวงอุตสาหกรรม รวมพลังครั้งยิ่งใหญ่เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2563 จัดงาน OUTLET ของขวัญเพื่อประชาชน “มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน”

09 ธ.ค 2562

  กระทรวงอุตสาหกรรม รวมพลังครั้งยิ่งใหญ่เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2563 จัดงาน OUTLET ของขวัญเพื่อประชาชน“มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน”   ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ส่งตรงจากโรงงาน ในราคาพิเศษ ถูกกว่าท้องตลาด ให้คุณเลือกซื้ออย่างจุใจกว่า 1,000 รายกา   ในระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-19.00 น. ณ บริเวณโดยรอบกระทรวงอุตสาหกรรม ถ.พระราม 6 พบกันนะคะ  

อ่านต่อ...


ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม เฝ้าทูลละอองธุลี พระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

08 ธ.ค 2562

วันนี้ (8 ธันวาคม 2562) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่การศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส โดยมีนายสุรพล ชามาตย์ นายภานุวัฒน์ ตริยางกรูศรี รองปลัดกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรม นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

อ่านต่อ...


รมว.สุริยะ ให้ประธานบริษัท IHI Corporation ประเทศญี่ปุ่น และคณะเข้าพบ

06 ธ.ค 2562

 วันนี้ (6 ธ.ค. 62) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้นายซูกิโอะ มิซึโอะกะ ประธานบริษัท IHI Corporation ประเทศญี่ปุ่น และคณะเข้าพบ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะและขอบคุณคณะกระทรวงอุตสาหกรรมที่เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ณ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม

06 ธ.ค 2562

  วันนี้ (6 ธ.ค. 62 ) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2562 โดยมีข้อหารือเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ ด้านการต่างประเทศของ กระทรวงอุตสาหกรรม และมีนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


Page 6 of 306