วันจันทร์, 15 มกราคม 2561 16:29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสรา้งระบบประปาแบบบาดาลขนาดเล็กตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำบ้านพักข้าราชการสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)