วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2562 13:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง