วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2562 13:58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2560-2564 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง