วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2562 14:15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลตรวจสอบบำรุงรักษาซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง