วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2562 14:22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์โครงการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูลBig Data สำหรับการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง