วันพุธ, 19 มิถุนายน 2562 09:31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูล(Big Data) สำหรับการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง