วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563 09:50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนพฤษภาคม2563 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์