วันอังคาร, 03 เมษายน 2561 09:55

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม เพื่อปฏิบัติงานศูนย์ ICT ระดับจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์