วันพุธ, 11 มีนาคม 2563 15:25

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ประจำสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ