วันศุกร์, 10 เมษายน 2563 14:20

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์เรื่องประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ประจำปีงบประมาณ 2563-2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์