วันพฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2563 14:41

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง