วันพฤหัสบดี, 29 มีนาคม 2561 16:54

ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมระดับจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์