วันศุกร์, 28 กันยายน 2561 16:18

ข้อกำหนดการจ้าง การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์