วันจันทร์, 04 พฤศจิกายน 2562 14:13

ข้อกำหนดการจ้าง การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563