วันพุธ, 10 กรกฎาคม 2562 14:18

การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตของจังหวัดอุตรดิตถ์