วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561 10:32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีคัดเลือก