วันจันทร์, 02 เมษายน 2561 14:32

ยกเลิกประกาศคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์