วันพุธ, 11 เมษายน 2561 09:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป้นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมเพื่อปฏิบัติงานศูนย์ ITC ระดับจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์