วันพฤหัสบดี, 19 เมษายน 2561 15:51

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม เพื่อปฏิบัติงานศูนย์ ITC ระดับจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์