วันพฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2561 11:42

รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้านออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์และจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเชิงนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561