วันอังคาร, 12 มิถุนายน 2561 14:23

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ "ด้านออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์และจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์"