วันจันทร์, 29 ตุลาคม 2561 11:46

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562