วันศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2561 15:26

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรธรณี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรติตถ์