วันอังคาร, 03 กันยายน 2562 08:44

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างเรื่องยกเลิกประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างเรื่องรับสมัครลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ)สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์