วันอังคาร, 03 กันยายน 2562 13:01

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างเรื่องรับสมัครลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ)สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์