วันจันทร์, 16 กันยายน 2562 13:02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ)สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์