วันจันทร์, 23 กันยายน 2562 13:00

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ)สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์