วันศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2562 10:44

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563