วันอังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2563 15:25

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์