ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/53eb750596872bcf71c0a70c8d91d37f_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลาจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2563
21 พ.ค. 2563
media/k2/items/cache/56c26ee84ac8824b4a05bd7e85abd0bd_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 1/2563
20 พ.ค. 2563
media/k2/items/cache/caf27d994eef093131ec3a6b303f1042_S.jpg
ประชาสัมพันธ์ มาตราการช่วยเหลือSMEตามแนวประชารัฐ
23 เม.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev