ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/f50189ac1c9df2dc43bed8fa8328d968_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนและพัฒนาด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในยุคดิจิทัล”
13 พ.ย. 2561
media/k2/items/cache/80e84fd46783f558d9cd6526d5c78738_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ร่วมประชุมบูรณาการการพัฒนาศักยภาพธุรกิจฮาลาล
10 พ.ย. 2561
media/k2/items/cache/81feefa3610ff1bb375a54890016910a_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ร่วมศึกษาดูงานบริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด
10 พ.ย. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev