ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/7c5440578bbaf68c706554581c7e1ceb_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา จัดประชุมหารือข้อสรุปในการขอใช้ประโยชน์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน
15 ม.ค. 2563
ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ.2563 - 2565) เพิ่มเติมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ.2563 - 2565) เพิ่มเติมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
14 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/1338704f13b0265e0008aef686189a8c_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดยะลา ครั้งที่ 16-1/2563
08 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev