วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2564 16:32

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID-19

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID-19 เพื่อให้การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด