ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/5fa05720b614587444956b0b43aadb66_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 2/2562
22 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/e79c3692d8ccb7ac4008b54e0517aa94_S.jpg
กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
22 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/e492f37cd8722f626fd99f707b9622eb_S.jpg
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี 2562
22 มี.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev