ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/4ad0a18fde347f7405b125bae1f201b0_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด​ (กรอ.กลุ่มจังหวัด)​ ครั้งที่​ 1/2563
24 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/1991aea754ea41cfedd188ed30096c8c_S.jpg
ร่วมเป็นคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามเพื่อสำรวจข้อมูลของกลุ่ม
22 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/4449bf8692c6a2e44c1ae273e40ecaf3_S.jpg
ประชุมหารือแผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2563
22 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev