ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/472112be4a9ef6d22daf417d3861ce48_S.jpg
กิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
25 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/98731513cb559a0814a6d0a99090f832_S.jpg
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความต้องการด้านอุตสาหกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
24 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/f9d4a4628cee4336658c5b5a1c00ddd1_S.jpg
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด
19 ส.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev