ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/eeccac5bdbd6e847da7a3fd69de688cc_S.jpg
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
18 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/60508cc1f77fd4d7c595a48fbe4afb30_S.jpg
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2560 – 2564 ครั้งที่ 2/2562
18 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/64afb3ac245b711f650ac1d9ccf39bff_S.jpg
ร่วมอยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร
18 มี.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev