ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/33f6830e2389bd6f8f3fd5d07509a76c_S.jpg
เข้าร่วมกิจกรรม​แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ​ (CoPs)​ เรื่อง​ "การสร้างองค์กรนวัตกรรมภาครัฐ"
09 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/51f3b5435869af1b368780a25cb3bb37_S.jpg
ร่วมเป็นเกียรติในการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศประจำปี พ.ศ. 2562 (กลุ่ม จังหวัดขนาดกลาง)
02 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/72fd9f29872a4fa71287b2efc0577f7f_S.jpg
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
01 ก.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev