72c321c5e012ec306f4dc9a323e8314f.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/8808d064802642f8774d1e2d1eac9c9a_S.jpg
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ เปิดบ้านอาชีวศึกษา (OPEN HOUSE)
25 ก.ย. 2561
media/k2/items/cache/ec77a92d20d52f0dfadda4506b7d42e0_S.jpg
แถลงข่าวงาน “รวมสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวและเกษตรแปรรูป แห่งราชธานี เจริญศรีโสธร (กลุ่มโขง ชี มูล)”
25 ก.ย. 2561
media/k2/items/cache/a5f7246a5769ac35c051a165ecd6e776_S.jpg
กิจกรรม “จิบกาแฟรับอรุณ”
25 ก.ย. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev