วันพุธ, 11 กรกฎาคม 2561 16:26

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นางสมใจ  ยาวะโนภาส หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงานรักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีนายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว