วันศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2562 12:47

การใช้เลขทะเบียนโรงงานแบบใหม่ จำนวน 14 หลัก