วันศุกร์, 07 เมษายน 2560 14:05

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไปและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามเกสารแนบ