วันพุธ, 12 เมษายน 2560 11:41

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตามเอกสารแนบ