วันพฤหัสบดี, 29 มีนาคม 2561 17:14

ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจะจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม