วันพฤหัสบดี, 11 ตุลาคม 2561 10:23

ขอบเขตงาน(Terms of Reference : TOR) การเช่าเหมาบริการรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร