วันพุธ, 30 มกราคม 2562 09:26

ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(รถตู้)ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง