วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562 11:20

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. นางสมใจ  ยาวะโนภาส​ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน​ รักษาราชการแทน​ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เข้าร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมวิถีอีสาน หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว