คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 3
ข่าวประกาศภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 4
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Container Icon 5
ภาพงานกิจกรรม

09.11.2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับประธานหอการค้าเยอรมัน-ไทย ว่า เยอรมนีมีความสนใจที่จะร่วมมือกับไทยในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

Search Hover Image

09.11.2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานความคืบหน้าการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นจำนวนมาก

Search Hover Image

09.11.2563

ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดจัดงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563

Search Hover Image

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

Image BG
Kite 1 Kite 2 Kite 3

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 77 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 21 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 9 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นางอัมพรรณ์ ธีรภาพธรรมกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการส่งต่อโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ ประกอบด้วย หน้ากากอนามัยชนิด N95, ชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) สำหรับผู้ช่วยงานสนับสนุนบุคลาทางการแพทย์ อาสาสมัคร, ถุงหุ้มรองเท้า, หมวกคลุมผม โดยมี นายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นดวง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้รับมอบฯ

Hover Image

การประชุมประจำปี 2564 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Hover Image

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าว

Hover Image

การตรวจประเมินสถานประกอบการ (Onsite) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการ จังหวัดระนอง

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นางอัมพรรณ์ ธีรภาพธรรมกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการส่งต่อโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ ประกอบด้วย หน้ากากอนามัยชนิด N95, ชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) สำหรับผู้ช่วยงานสนับสนุนบุคลาทางการแพทย์ อาสาสมัคร, ถุงหุ้มรองเท้า, หมวกคลุมผม โดยมี นายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นดวง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้รับมอบฯ

Hover Image

เข้าร่วมเพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 การสร้างความเข้าใจหลักการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ให้ผู้ประกอบการได้ตระเตรียมความพร้อมในการนำมาตรการมาใช้บังคับในอนาคต ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ ได้ปฏิบัติตามมาตรการและประกาศจังหวัดนครนายกอย่างเคร่งครัด เป็นต้นแบบที่ดีของสถานประกอบการรายอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

Hover Image

ให้แก่เจ้าหน้าที่ สอจ. ทุกจังหวัด ด้วยวิธีออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา วิทยากรบรรยายโดย ดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล ผู้จัดการโครงการฯ

Hover Image

เพื่อหารือในประเด็นปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดนครนายก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหาโควิด-19 , แผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 , การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และรับทราบความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศที่เป็นรูปธรรมและส่งผลกระทบต่อประชาชน , การช่วยเหลือประชาชน/คนด้อยโอกาส , โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ , โครงการ โคก หนอง นา โมเดล และการแก้ปัญหาความยากจน รวมถึงความเดือดร้อนและเรื่องร้องเรียนของประชาชน

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นาย สุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง (ก.บ.จ.ลำปาง) ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นาย สุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมฯ

Hover Image

วันพุธที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายนภัทร เตชะสิรภัทร อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4

Hover Image

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเกษตร/สหกรณ์การเกษตรที่มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร เสริมแกร่ง สร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชน โดยสมัครเข้าร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม โทร.054-217326

Hover Image

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม 5 ช่องทางดังนี้ ยื่นเรื่องร้องทุกข์ด้วยตนเอง, ยื่นเรื่องร้องทุกข์ผ่านช่องทางไปรษณีย์, แจ้งเรื่องร้องทุกข์ผ่านโทรศัพท์สายด่วน 2567, แจ้งเรื่องร้องทุกข์ผ่านแอปพลิเคชัน MOI 1567, แจ้งเรื่องร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ https://damrongdham.moi.go.th/ (ศูนย์ดำรงธรรมแม่ฮ่องสอน http://drd.maehongson.go.th/)

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ลงพื้นที่ศึกษาดูงานภายใต้โครงการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการอุตสาหกรรม Best Practice จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Hover Image

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro - Industrial Community : OPOAI C) สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี หรือ โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 045-244668 ต่อ 105

Hover Image

การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์

Hover Image

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาราษฎรได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการ ทำยางแท่งเอสทีอาร์ 20 ของ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่พร้อมกับคณะทำงานฯ เพื่อติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งวางแผนงานการป้องกันผลกระทบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาว ในการนี้ กลุ่มรักษ์สุขภาพตำบลเดิดได้ยื่นหนังสือประกาศข้อเรียกร้องผลกระทบจากโรงงานของกลุ่มฯ ให้กับตัวแทน บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณวงศ์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นเลขานุการคณะทำงานฯ ได้ลงพื้นที่ดังกล่าว

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

การประชุมประจำปี 2564 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Hover Image

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าว

Hover Image

การตรวจประเมินสถานประกอบการ (Onsite) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการ จังหวัดระนอง

Hover Image

ประชาสัมพันธ์โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C)

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ความคืบหน้ามาตรการป้องกันโควิด 19 ในสถานประกอบกิจการโรงงาน โดย:ศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤต กระทรวงอุตสาหกรรม (CMC)

Hover Image

การประชาสัมพันธ์ โครงการเเปรรูปสินค้าเกตษรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Peovince One Agro - Industrial Community : OPOAI-C)

Hover Image

????ประชาสัมพันธ์โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI - C) เพื่อพัฒนาเกษตรกรในกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร ให้เป็นนักธุรกิจเกษตรหรือเกษตรกรต้นแบบในการพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรให้สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างคุณค่า (Value) ของสินค้าและบริการ รวมถึงสามารถใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์ หรือ E – Commerce และเป็นแหล่งเรียนรู้และช่วยพัฒนาเกษตรกรรายอื่นต่อไปได้ ??

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ภายในปี พ.ศ.2564