คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 3
ข่าวประกาศภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 4
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Container Icon 5
ภาพงานกิจกรรม

09.11.2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับประธานหอการค้าเยอรมัน-ไทย ว่า เยอรมนีมีความสนใจที่จะร่วมมือกับไทยในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

Search Hover Image

09.11.2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานความคืบหน้าการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นจำนวนมาก

Search Hover Image

09.11.2563

ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดจัดงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563

Search Hover Image

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 77 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 21 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 9 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

รายละเอียดตามประกาศแนบ และแบบฟอร์มทะเบียนรายชื่อที่เดินทางและกลับจากพื้นที่เสี่ยง และแผนที่แสดงการกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์

Hover Image

วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product) สาขาอุตสาหกรรมการผลิต และสาขาเหมืองแร่ และชี้แจงการกรอกข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (รง.8) และรายปี (รง.9) ซึ่งเป็นรูปแบบ single form ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานให้รับทราบ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (กยผ.สปอ) ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

Hover Image

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาและผลักดันแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการเชิงพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน โดยมีนายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และมีนายสงกรานต์ มูลวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากร

Hover Image

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินกิจกรรมรักษาความสะอาด ตามแผนปฏิบัติการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2563 โดยร่วมกันทำความสะอาด ด้วยการเก็บกวาดเศษขยะ เช่น พลาสติก โฟม เศษใบไม้ วัชพืชแห้ง ณ บริเวณริมถนน และคูน้ำ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง - เกาะคา ด้านหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ขอเชิญผู้ประกอบการ “ประเมินความพึงพอใจ และความผูกพันในการให้บริการ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564”

Hover Image

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ CoPs ครั้งที่ 3/2564

Hover Image

โครงการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community:OPOAI-C)

Hover Image

ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสภาเกษตรจังหวัดบึงกาฬ

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางสุจิตรา เทวอักษร หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการและจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามจุดตรวจ จุดสกัด และจุดบริการ พร้อมทั้งมอบเครื่องดื่มให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 4 จุด ณ อำเภอเก้าเลี้ยว และอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

Hover Image

ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2564 นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม นำผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า ตามโครงการ “อุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน” และ โครงการ “ถนน เดิน กิน ชิม เที่ยว” ครั้งที่ 5/2564 โดยการบูรณาการร่วมกับ จังหวัดนครสวรรค์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลาง จังหวัดนครสวรรค์ เวลา 10.00 - 21.00 น. มีร้านค้าเข้าร่วมจำหน่ายจำนวน 63 ร้านค้า ยอดจำหน่ายรวม 300,480 บาท

Hover Image

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสุจิตรา เทวอักษร หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ณ บริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

Hover Image

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวฤดี หมื่นศรี หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วย นายปรีดา ไถ้เงิน นายช่างรังวัดชำนาญงาน นางสาวชลิดา งานรุ่งเรือง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ และนายศิริศักดิ์ แท้สูงเนิน วิศวกรปฏิบัติการ ร่วมกับนายเบญจพล ถาคำ วิศวรเหมืองแร่ชำนาญการ สรข.5 พิษณุโลก เข้าร่วมตรวจการประกอบโลหกรรมของบริษัท ไทยไชน่า นันเฟอรัชเมทัลอินเตอร์เนขั่นแนล จำกัด ประกอบกิจการผลิตตะกั่วจากแผ่นธาตุแบตเตอรี่ โดยมีนายธีระชัย จีนานุวัฒนานนท์ ผู้จัดการบริษัท เป็นผู้นำตรวจ

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันพุธที่ 7? เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายมนิตย์ สิทธิดำรงค์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อสำรวจทรัพยากรและพัฒนากลไกการทำงานระดับพื้นที่ ปีที่ 2 เพื่อดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องทิวลิป 1 โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Hover Image

วันพุธที่ 7? เมษายน 2564 เวลา 09.30? น. นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายวิเชียร? ทองด้วง? หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม? นายภาสกร? ยุตาคม เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน? และนายวรพจน์? รอดรักษา? วิศวกรปฏิบัติการ? ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีชาวบ้านร้องเรียนการปล่อยน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม?ถุงมือยาง? บริษัท? เซฟกลัฟ? จำกัด? ประกอบกิจการ? ผลิตถุงมือยาง? ณ? ตำบลทุ่งรัง? อำเภอกาญจนดิษฐ์? จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่ามีการระบายน้ำทิ้ง? จึงได้เก็บตัวอย่างน้ำเสีย?บริเวณปลายท่อไว้? และในแหล่งน้ำที่รองรับน้ำเสียไว้ นำน้ำเสียที่เก็บทุกจุดส่งไปตรวจสอบที่ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ เพื่อหาค่าทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ สอจ.สุราษฎร์ธานี ให้รีบดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเสียและจัดทีม CSR ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน และแนะนำให้โรงงานปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด

Hover Image

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายไกรเทพ อกนิษฐ์ เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน และนางสาวชุติมา จีนะดิษฐ์ นักวิชาการอุตสาหกรรม นำคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายศักดาพร รัตนสุภา) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สนง.พาณิชย์จังหวัด สนง.เกษตรจังหวัด รวมทั้งภาคเอกชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ธนาปาล์ม โปรดักส์ จำกัด ประกอบกิจการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ และเยี่ยมชมการคัดเลือกซื้อปาล์มจากเกษตรกร ณ ลานเทปาล์ม ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามและรับฟังประเด็นปัญหาการสกัดน้ำมันปาล์มดิบให้ได้ 18 % และแก้ไขปาล์มน้ำมันในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดฯ

Hover Image

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางชัญญานุช พัดดำ นักวิชาการมาตรฐาน และนางสาววิลาวรรณ ลิเหล็ก นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันชาติไทยประจำเดือนเมษายน 2564 ณ วัดพัฒนาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ภายในปี พ.ศ.2564