คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Container Icon 5
ภาพงานกิจกรรม
1.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

2.ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง

เขียนโดย : กองกลาง

 

3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

4.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 77 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 18 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 12 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565

Hover Image

นายอาทิตย์ อิงคุทานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสุภัทรา คงมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนางสาววิจิตรา สังข์พิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้า ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามกรอบแนวคิด BCG

Hover Image

นายอาทิตย์ อิงคุทานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสุภัทรา คงมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนางสาววิจิตรา สังข์พิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท ไร่ธัญญะ จำกัด ประกอบกิจการ คั่วและบดถั่ว พริกและพริกไทย คัดแยกและบรรจุเมล็ดธัญพืช ตราไร่ทิพย์

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565

Hover Image

นายอาทิตย์ อิงคุทานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสุภัทรา คงมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนางสาววิจิตรา สังข์พิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้า ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามกรอบแนวคิด BCG

Hover Image

นายอาทิตย์ อิงคุทานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสุภัทรา คงมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนางสาววิจิตรา สังข์พิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท ไร่ธัญญะ จำกัด ประกอบกิจการ คั่วและบดถั่ว พริกและพริกไทย คัดแยกและบรรจุเมล็ดธัญพืช ตราไร่ทิพย์

Hover Image

ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5/2565

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายพสุ สุครีวก อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นำผู้ประกอบการรับมอบใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) ด้านงานบริการและผลิตภัณฑ์ ในวาระก่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 11/2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้มอบใบรับรองฯ ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 2) จำนวน 11 ราย 20 ใบรับรอง ได้แก่ 1. เรือนจำชั่วคราวแคน้อย สังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มอก.เอส 78-2562 การบริการตัดแต่งทรงผม ,มอก.เอส 25-2561 การบริการนวดและสปา ,มอก.เอส 79-2562 การบริการร้านกาแฟ ,มอก.เอส 23-2561 การบริการทำความสะอาดรถยนต์ 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวาย อิเล็คตริค ซิสเต็ม มอก.เอส 24-2561 การบริการซ่อมบำรุงและล้างเครื่องปรับอากาศ ,มอก.เอส 27-2561 การบริการติดตั้งจานดาวเทียม ,มอก.เอส 28-2561 การบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด ,มอก.เอส 103-2563 งานบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ,มอก.เอส 176-2564 การบริการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 3. บริษัท เอสวาย คอนเนค (ประเทศไทย) จำกัด มอก.เอส 176-2564 การบริการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 4. บริษัท หญิงเอี่ยม จำกัด มอก.เอส 21-2561 การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ 5. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าเขียนเทียนซีม้ง มอก.เอส 199-2565 การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว 6. นายภาคภูมิ รัตนปัญญา (เรือนปั้นหยา) มอก.เอส 116-2565 การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย 7. นายก้อน ละหานนอก (ปั้นหยารีสอร์ท) มอก.เอส 116-2565 การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย 8. นายนรินทร์ ศรีมรกตมงคล (ไร่กาแฟจ่านรินทร์) มอก.เอส 79-2562 การบริการร้านกาแฟ 9. กลุ่มผลิตเซรามิคบึงสามพัน มอก.เอส 49-2562 เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์ ,มอก.เอส 48-2562 เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์ 10. กลุ่มศิลปะเครื่องนอนเมืองศรีเทพ มอก.เอส 88-2563 ผ้าห่มนวม ,มอก.เอส 89-2563 เบาะนั่ง 11. นางสาวณัฐนันท์ บัวจตุรัส มอก.เอส 101-2563 ผลิตภัณฑ์เรซิน และมอบป้ายแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส)

Hover Image

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายพสุ สุครีวก อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายมนูญ วิบูลกิจ หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการคัดค้านการเปิดการทำเหมืองแร่ทองคำ ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องรับรองทวีโชค สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

Hover Image

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวธิติมา หอมวุฒิวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ณ บริษัท นันทพันธ์ พริ้นติ้ง จำกัด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Hover Image

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันนำเสนอแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางสาววัลลี สีละออง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 12/2565 โดยมีนายอนุชา พัสถาน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 4

Hover Image

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายสุรสิทธิ์ โสรินทร์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 11/2565 โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรองบัวลำภู รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ หอประชุมอำเภอโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และเก็บข้อมูลการดำเนินการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

Hover Image

ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการ พร้อมให้คำแนะนำและตรวจสถานที่ผลิต เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชน

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทย
สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2566 - 2570