คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
1.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

2.ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง

เขียนโดย : กองกลาง

 

3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

4.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

สร้างภาพลักษณ์และคุณค่าใหม่ของ "อุตสาหกรรม"

ในหลักการของ "อุตสาหกรรมดี ชุมชนดี หน่วยงานดี"

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป


Industrial Intelligence Unit

เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย

Limiter Image

ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวสมใจ มีสมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย สิบเอกสุนทร ศรีสุนทร นักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรจังหวัดลพบุรี กรณีได้รับผลกระทบจากปัญหาลิงล้นเมืองครั้งที่ 2  ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม

Hover Image

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. นางสาวสมใจ มีสมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ สามเณร พร้อมร่วมกันสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องใน ประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 ณ บริเวณเทวสถานปรางค์แขก ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี

Hover Image

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นางโสภิตสุดา เพชรชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวดุจดาว รุ่งเชตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อน และยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กำชับหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 34 หน่วยงาน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ให้มีแนวทางการทำงานที่พร้อมสำหรับการขับเคลื่อนและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดพิษณุโลก

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวสมใจ มีสมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย สิบเอกสุนทร ศรีสุนทร นักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรจังหวัดลพบุรี กรณีได้รับผลกระทบจากปัญหาลิงล้นเมืองครั้งที่ 2  ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม

Hover Image

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. นางสาวสมใจ มีสมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ สามเณร พร้อมร่วมกันสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องใน ประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 ณ บริเวณเทวสถานปรางค์แขก ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี

Hover Image

จัดสัมมนาการถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการเตรียมความพร้อมสู่การประเมิน ระดับที่ 1 โครงการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Pre-EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นางโสภิตสุดา เพชรชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวดุจดาว รุ่งเชตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อน และยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กำชับหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 34 หน่วยงาน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ให้มีแนวทางการทำงานที่พร้อมสำหรับการขับเคลื่อนและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดพิษณุโลก

Hover Image

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง นายธัญญารัตน์ พรหมสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายธนาวุฒิ บัวละวงค์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และเจ้าหน้าที่ มอบประทานบัตรที่ 30539/16550 ชนิดแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาวและดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ให้ บริษัท ประสบโชคเคลย์ แอนด์ พอทเทอรี่ สโตน จำกัด ตำบลบุญนาคพัฒนาและนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยประทานบัตรมีอายุ 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2597 ทั้งนี้ ได้ชี้แจงให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และให้เข้าร่วมโครงการและได้รับมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) หรือมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ด้วย

Hover Image

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายธัญญารัตน์ พรหมสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง (ก.บ.จ.ลำปาง) ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

สอจ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2567

Hover Image

สอจ.สตูล ลงพื้นที่ออกเยี่ยมลูกหนี้สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐและให้บริการด้าน มผช.

Hover Image

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13:30 น. นายสมบัติ สุวรรณมณี อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 62 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

Hover Image

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 9:30 น. นายสมบัติ สุวรรณมณีอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวเมตตา เมืองใหม่ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมตามแผนจัดการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้แผนจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่ 2 (พ.ศ 2560-2570) ณ ห้องประชุมสิงห์สุดสยาม อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดยะลาโดยมีนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

  วันที่ 19 เมษายน 2567 นายวสันต์ นิสัยมั่น อุตสาหกรรมจังหวัดตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2567 ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการนำเสนอการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล และของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทย
สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2566 - 2570

betflixสล็อตเว็บตรง