คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 3
ข่าวประกาศภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 4
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Container Icon 5
ภาพงานกิจกรรม

09.11.2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับประธานหอการค้าเยอรมัน-ไทย ว่า เยอรมนีมีความสนใจที่จะร่วมมือกับไทยในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

Search Hover Image

09.11.2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานความคืบหน้าการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นจำนวนมาก

Search Hover Image

09.11.2563

ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดจัดงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563

Search Hover Image
Search Hover Image

14.05.2564

ปลัดฯ กอบชัย เป็นประธานการประชุม การใช้งานระบบบริหารจัดการเพื่อการทำงานร่วมกัน (I-Drive)

Search Hover Image

14.05.2564

ผู้ตรวจฯ เดชา เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการเสริมแกร่ง SMEs ที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

Search Hover Image
งาน THAIFEX – Virtual Trade Show

เขียนโดย : indusadmin

11.05.2564

เตรียมพบกับ ประสบการณ์ใหม่ที่จะยกงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม มาไว้บนโลกออนไลน์ พร้อมชมนิทรรศการเสมือนจริง ภายในงาน THAIFEX – Virtual Trade Show ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2564

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 77 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 21 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 9 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างฯ

Hover Image

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์เพื่อการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

Hover Image

เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเสีย

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนและทบทวนเกณฑ์และตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ฉบับปรับปรุง ปี 2562 ผ่านการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดโดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Hover Image

เข้าร่วมประชุม ”การใช้งานระบบบริหารจัดการเพื่อการทำงานร่วมกัน (i-Drive) ผ่านระบบ Zoom

Hover Image

วันที่ 14 พค.2564 เวลา 09.00 น. นายนภัทร เตชะสิรภัทร มอบหมายหัวหน้ากลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MOI KM Sharing Day ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ เทคนิคการจัดทำ TOR ราคากลาง และการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยมีผู้แทน ตสน.อก. และ กก.สปอ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ผ่านโปรแกรมระบบ Zoom

Hover Image

เมื่อวันที่ 13 พค. 64 เวลา 14.00 น. นายนภัทร เตชะสิรภัทร มอบหมายหัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ร่วมเสวนาประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ”อนาคตอุตสาหกรรมไทยสู่การขับเคลื่อนด้วย Circular Economy” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ร่วมประชุมชี้แจงเรื่อง “การใช้งานระบบบริหารจัดการเพื่อการทำงานร่วมกัน (i-Drive)”

Hover Image

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ซึ่งสมควรจะได้รับการคัดเลือกและเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่จังหวัดกาฬสินธุ์

Hover Image

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางสมใจ ยาวะโนภาส หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน นายบูรณเกียรติ เจียงคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณวงศ์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และนางสาวอรศรี สงเคราะห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบบริหารจัดการเพื่อการทำงานร่วมกัน (i-Drive) ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

Hover Image

ชื่อผู้ประกอบการ : น.ส.กาญจนาภร แพงเจริญ ผลิตภัณฑ์ : ผ้าไหม เลขที่ มผช. : xxxx/xxxx ที่ตั้ง : 569/5 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 084-2244946

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

Hover Image

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 นางสาวศอาอิฐ โนนพยอม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C) ณ ไร่ดุจตะวัน อำเภอวังสมบูรณ์ และวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติแปรรูป อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์เพื่อการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

Hover Image

เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเสีย

Hover Image

การจัดตลาดประชารัฐของดีจังหวัดเพชรบูรณ์ และโครงการคาราวาน SMEs เศรษฐกิจดีสู่ชุมชน ประจำวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างฯ

Hover Image

แปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน จังหวัดระนอง(One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C)

Hover Image

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายจีรเดช เมืองประสงค์ พนักงานธุรการ ระดับ ส4 ลงพื้นที่ตรวจตลาดสดปากน้ำ และตลาดเทศบาลเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ของตลาดสด ร่วมกับชุดออกตรวจ โดยมีนางสาวสิส์ภรัฏฐ์ เจริญโอสถ คลังชุมพร เป็นหัวหน้าชุด

Hover Image

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น 1 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส นายคณบดี สัมพัชนี อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ คณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมี นายธราดล นิ่มนวล วิศวกรชำนาญการ เป็นประธาน ประชุมพิจารณาข้อเสนองานจ้างเหมาบริการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบและฝึกอบรมเชิงลึกเพื่อยกระดับเกษตรกรไปสู่นักธุรกิจเกษตร StartUp ตามโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ดำเนินงานดังกล่าว เป็นเงิน 146,750 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 120 วัน

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ภายในปี พ.ศ.2564