คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Container Icon 5
ภาพงานกิจกรรม
1.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

2.ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง

เขียนโดย : กองกลาง

 

3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

4.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 77 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 18 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 12 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง นายธนพจน์ ศุภศรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง พล.ต.ต.เชาวลิต เลี้ยงสุพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง นายพงศธร ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 9 นายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดตรัง นายจเร พูลช่วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรังและคณะทำงานฯ ร่วมเป็นพยานบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ การขับเคลื่อนโครงการสถานประกอบการปลอดยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดตรัง ระหว่างจังหวัดตรัง และ สถานประกอบการในจังหวัดตรัง จำนวน 24 ราย ซึ่งมีลูกจ้างประมาณ 2,000 คน เพื่อเป็นสถานประกอบการนำร่องในการขยายผล ในการขับเคลื่อนโครงการสถานประกอบการปลอดยาเสพติดฯ ต่อไป ณ ห้องประชุมนารายณ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

Hover Image

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดตรัง ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง ในที่ประชุม ผู้ว่าราชการฯ ได้มีการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ - เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 เครือข่าย ได้แก่ สมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง - สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท ตรังภูทอง คอนกรีต จำกัด ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 274 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

Hover Image

นายประสงค์  ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนางสมใจ ยาวะโนภาส หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 7/2565

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน บริษัท พีแอนด์เอส สยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด จะขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกทุกชนิด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 6/5 หมู่ที่ 7 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

Hover Image

ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน บริษัท พีแอนด์เอส สยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด จะขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกทุกชนิด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 6/5 หมู่ที่ 7 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

Hover Image

ประกาศสรุปผลการประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของ บริษัท เอสพีดี โพลีโปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ ณ โฉนดที่ดินเลขที่ 59027, 59028, 58627 ซอยสุรินทร์-วิชุลดา ถนนไทรน้อย-ลาดบัวหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

Hover Image

ประกาศสรุปผลการประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของ บริษัท เอสพีดี โพลีโปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ ณ โฉนดที่ดินเลขที่ 59027, 59028, 58627 ซอยสุรินทร์-วิชุลดา ถนนไทรน้อย-ลาดบัวหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสงกรานต์ มูลวิจิตร หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน นางสาวธิติมา หอมวุฒิวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน หัตถกรรมของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 31 (Gift Fair) โดยมีนายสุรพล ปลื้มใจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Hover Image

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของพื้นที่อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และ เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในครัวเรือนให้ครบถ้วน ร้อยละ 100 ภายใน 30 พฤศจิกายน 2565

Hover Image

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในเดือนพฤศจิกายน 2565 และแผนการดำเนินงานในเดือนต่อไป

Hover Image

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวนุชนาฎ สลีอ่อน หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม นำสิ่งของ ร่วมบริจาค ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เพื่อนำไปเป็นรางวัล ในการจัดกิจกรรม จำหน่ายสลากกาชาด และรางวัลมัจฉากาชาด ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2566 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

นายประสงค์  ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนางสมใจ ยาวะโนภาส หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 7/2565

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง นายธนพจน์ ศุภศรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง พล.ต.ต.เชาวลิต เลี้ยงสุพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง นายพงศธร ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 9 นายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดตรัง นายจเร พูลช่วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรังและคณะทำงานฯ ร่วมเป็นพยานบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ การขับเคลื่อนโครงการสถานประกอบการปลอดยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดตรัง ระหว่างจังหวัดตรัง และ สถานประกอบการในจังหวัดตรัง จำนวน 24 ราย ซึ่งมีลูกจ้างประมาณ 2,000 คน เพื่อเป็นสถานประกอบการนำร่องในการขยายผล ในการขับเคลื่อนโครงการสถานประกอบการปลอดยาเสพติดฯ ต่อไป ณ ห้องประชุมนารายณ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

Hover Image

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดตรัง ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง ในที่ประชุม ผู้ว่าราชการฯ ได้มีการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ - เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 เครือข่าย ได้แก่ สมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง - สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท ตรังภูทอง คอนกรีต จำกัด ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 274 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทย
สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2566 - 2570